Oznamy

Ostatné oznamy, ktoré nie sú súčasťou farských oznamov nájdete tu.

Hodina milosrdenstva

Kongregácia sestier Matky Božieho Milosrdenstva

Hodina smrti Pána Ježiša o tretej popoludní je privilegovaným časom v pobožnosti k Božiemu milosrdenstvu. V tej hodine stojíme v duchu pri kríži Krista, aby sme pre zásluhy jeho umučenia prosili o milosrdenstvo pre seba a pre svet. O tretej pros o moje milosrdenstvo zvlášť pre hriešnikov a aspoň na krátku chvíľu sa zahĺb do môjho umučenia, rozjímaj najmä o ... (čítaj ďalej na milosrdenstvo.sk)

Synoda

Bratislava 15. októbra (TK KBS) Svätý Otec František 10. októbra 2021 v Ríme slávnostne otvoril synodálnu cestu pod názvom „Za synodálnu Cirkev: spoločenstvo, participácia a misia“ a pozýva všetky partikulárne cirkvi, aby sa vydali na túto synodálnu cestu v celej Cirkvi od 17. októbra 2021.

Na pozvanie pápeža Františka sa aj Cirkev na Slovensku plánuje vydať na cestu... Čítaj ďalej na TKKBS.

Oficiálne stránky: https://www.synoda.sk/sk

Hľadáme pomocníka ;-)

Ak by sa v našej farnosti našiel človek spĺňajúci nasledovné:

  • 18-46 rokov

  • technické vzdelanie (prípadne študent/absolvent IT a IT príbuzným odborom), no na základe skúseností to nemusí byť podmienkou

  • stály prístup na internet

  • vlastné PC

  • voľný čas minimálne 20 minút týždenne v nedeľu, aspoň počas obdobia jedného roka

  • aspoň minimálna skúsenosť s Google kontom, konkrétne so službami: email, disk, dokumenty, weby, kalendár (stačí jedno z uvedeného)

  • ochota nezištne a dlhodobo pomáhať svojej farnosti

napíš na webmaster@krizovany.eu . Potrebujeme pomôcť s týmito stránkami: nahadzovanie oznamov, programu, kontrola funkčnosti, ... Ukážeme, zaškolíme, zacvičíme...

Plnomocné odpustky

(kto a ako ich môžu získať)

Pri splnení obvyklých podmienok: modlitba na úmysel Svätého Otca (Otčenáš.., Zdravas.. Sláva Otcu..), dokonalá ľútosť nad hriechmi (Katechizmus KKC 1452 – „Keď ľútosť pochádza z lásky k Bohu(1822) milovanému nadovšetko, volá sa „dokonalá“ (je to ľútosť z lásky – caritatis contritio). Takáto ľútosť odpúšťa všedné hriechy; dosiahne aj odpustenie smrteľných hriechov, ak zahŕňa pevné predsavzatie pristúpiť k sviatostnej spovedi, len čo to bude možné.“) a akonáhle to bude možné svätá spoveď a Sväté Prijímanie

  • veriaci trpiaci koronavírusom, ktorí sú v karanténe v nemocnici alebo doma, zdravotníci, členovia rodiny a všetci, ktorí sa starajú o chorých na koronavírus: ak sa prostredníctvom médií zjednotí so slávením sv. omše alebo sa pomodlí ruženec alebo krížovú cestu alebo inú pobožnosť alebo Verím v Boha, Otče náš a povie zbožnú prosbu k Panne Márii.

  • každý veriaci ak vykoná niektorý z nasledujúcich skutkov: návšteva – adorácia Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej čítanie zo Svätého Písma pol hodiny ruženec alebo krížová cesta alebo korunka k Božiemu milosrdenstvu a zároveň bude úpenlivo vyprosovať od Všemohúceho Boha koniec epidémie, úľavu pre tých, ktorí sú postihnutí a večnú spásu tým, ktorých si Pán povolal.

  • chorí, keď nemôžu prijať sviatosť pomazania chorých a viatika, a zomierajú: ak sú náležite disponovaní a počas svojho života sa modlili na dosiahnutie týchto odpustkov sa odporúča použiť a uctiť si kríž; splnenie obvyklých troch podmienok v tomto prípade nahrádza Cirkev.