Oznamy

Ostatné oznamy, ktoré nie sú súčasťou farských oznamov nájdete tu.

Mesačné stretnutie Hnutia na pomoc rozvedeným kresťanom

Najbližšie sa uskutoční dňa 21. mája 2024 o 17:00 hodine v kostole Kráľovnej pokoja, Prešov - Sídlisko III.

Téma: Ako horieť a nevyhorieť   

MODLITBOVÉ stretnutie povedie o. Martin Harčár – kňaz Komunity Emanuel 


Bližšie informácie:
Bc. Slávka Kolesárová
0905 288 845
slavka.kolesarova1(a)gmail.com

BMS-pozvanka-email.pdf
LAM 2024.pdf

Synoda

Bratislava 15. októbra (TK KBS) Svätý Otec František 10. októbra 2021 v Ríme slávnostne otvoril synodálnu cestu pod názvom „Za synodálnu Cirkev: spoločenstvo, participácia a misia“ a pozýva všetky partikulárne cirkvi, aby sa vydali na túto synodálnu cestu v celej Cirkvi od 17. októbra 2021. 

Aktuality na: Aktuálne informácie o synode | Synoda 2021 - 2024 

Oficiálne stránky: https://www.synoda.sk/sk

Hľadáme pomocníka ;-)

Ak by sa v našej farnosti našiel človek spĺňajúci nasledovné:

napíš na webmaster@krizovany.eu . Potrebujeme pomôcť s týmito stránkami: nahadzovanie oznamov, programu, kontrola funkčnosti, ... Ukážeme, zaškolíme, zacvičíme...