Oznamy

Ostatné oznamy, ktoré nie sú súčasťou farských oznamov nájdete tu.

Duchovná obnova pre mladých

Srdečne vás pozdravujem bratia kňazi,

v prílohe vám posielam ponuku letnej prázdninovej duchovnej obnovy pre mladých Obnova srdca. Prosím vás o propagáciu pre vašich mladých vo farnosti. Info a prihlasovanie na www.acmko.sk .

Vďaka za všetko, čo robíte pre mladých.

Prajem vám požehnaný čas.

S úctou

Ján Kulan, moderátor ACM

Hodina milosrdenstva

Kongregácia sestier Matky Božieho Milosrdenstva

Hodina smrti Pána Ježiša o tretej popoludní je privilegovaným časom v pobožnosti k Božiemu milosrdenstvu. V tej hodine stojíme v duchu pri kríži Krista, aby sme pre zásluhy jeho umučenia prosili o milosrdenstvo pre seba a pre svet. O tretej pros o moje milosrdenstvo zvlášť pre hriešnikov a aspoň na krátku chvíľu sa zahĺb do môjho umučenia, rozjímaj najmä o ... (čítaj ďalej na milosrdenstvo.sk)

MERKUR - RADIO MARIA - ZALOZKA - titulna_A4__PRESS.pdf

Spolupráca s Rádiom Mária

Pochválený buď Ježiš Kristus, drahý oltárny spolubrat,

Ďakujeme za pomoc a spoluprácu pri šírení nádeje a povzbudenia prostredníctvom vysielania Rádia Mária v uplynulých mesiacoch. Denne sa za Vás i Vašu farnosť modlíme a vyprosujeme Vám potrebné milosti.

Dôsledkom výziev súčasnej doby sa snažíme o Rádio Mária ako nástroj synodálnej Cirkvi spoločne kráčajúcej, blízko pri tých, ktorí to potrebujú. V prílohe preto posielame vizuál so základnými informáciami o Rádiu Mária na nástenku do kostola a logo na vašu webovú stránku. Našim cieľom je šíriť radostnú zvesť ľuďom, ktorí hľadajú prehĺbenie svojej viery, aby našli domov a aktívne sa zapájali do vašej farnosti, kam patria.

Pripájam pomôcku pre kňazov, spevákov a organistov link nahrávky spevov z nového Rímskeho misála, ktoré môžete použiť pre svoju osobnú potrebu. Znotované texty nájdete v misáli, alebo na tu.

V mene všetkých spolupracovníkov Vám ešte raz ďakujem a v prípade záujmu o ďalšie informácie Rádia Mária sme Vám k dispozícií na t. č. 0917 186 155 alebo emailom na coordinator.slo@radiomaria.org.

S vďakou a v modlitbách za Vás a Vašu farnosť,

Vdp. Martin Jarábek,

riaditeľ


Príspevok na chod farnosti/kostola

Každý, kto by chcel prispieť, môže tak urobiť osobne, pokladníkovi/čke, alebo čiastkou na kostolný účet prevodom cez IB na VÚB.

Krížovany

SK7902000000002498177653

Hrabkov

SK0702000000002498214354

Chmin. Jakubovany

SK7102000000003009162157

Synoda

Bratislava 15. októbra (TK KBS) Svätý Otec František 10. októbra 2021 v Ríme slávnostne otvoril synodálnu cestu pod názvom „Za synodálnu Cirkev: spoločenstvo, participácia a misia“ a pozýva všetky partikulárne cirkvi, aby sa vydali na túto synodálnu cestu v celej Cirkvi od 17. októbra 2021.

Na pozvanie pápeža Františka sa aj Cirkev na Slovensku plánuje vydať na cestu... Čítaj ďalej na TKKBS.

Oficiálne stránky: https://www.synoda.sk/sk

Podpora katolíckych médií

V tomto čase obmedzení pohybu sú TV Lux a rádio Lumen nenahraditeľnou pomocou v duchovnom kontakte a prísunu Božieho Slova do mnohých rodín. Ich činnosť – tvorba programu a vysielanie závisí od príspevkov dobrodincov, ak môžete podporte svojim milodarom prevodom na účet: podpora Tv Lux ; podpora rádia Lumen .

Hľadáme pomocníka ;-)

Ak by sa v našej farnosti našiel človek spĺňajúci nasledovné:

  • 18-46 rokov

  • technické vzdelanie (prípadne študent/absolvent IT a IT príbuzným odborom), no na základe skúseností to nemusí byť podmienkou

  • stály prístup na internet

  • vlastné PC

  • voľný čas minimálne 20 minút týždenne v nedeľu, aspoň počas obdobia jedného roka

  • aspoň minimálna skúsenosť s Google kontom, konkrétne so službami: email, disk, dokumenty, weby, kalendár (stačí jedno z uvedeného)

  • ochota nezištne a dlhodobo pomáhať svojej farnosti

napíš na webmaster@krizovany.eu . Potrebujeme pomôcť s týmito stránkami: nahadzovanie oznamov, programu, kontrola funkčnosti, ... Ukážeme, zaškolíme, zacvičíme...

Plnomocné odpustky

(kto a ako ich môžu získať)

Pri splnení obvyklých podmienok: modlitba na úmysel Svätého Otca (Otčenáš.., Zdravas.. Sláva Otcu..), dokonalá ľútosť nad hriechmi (Katechizmus KKC 1452 – „Keď ľútosť pochádza z lásky k Bohu(1822) milovanému nadovšetko, volá sa „dokonalá“ (je to ľútosť z lásky – caritatis contritio). Takáto ľútosť odpúšťa všedné hriechy; dosiahne aj odpustenie smrteľných hriechov, ak zahŕňa pevné predsavzatie pristúpiť k sviatostnej spovedi, len čo to bude možné.“) a akonáhle to bude možné svätá spoveď a Sväté Prijímanie

  • veriaci trpiaci koronavírusom, ktorí sú v karanténe v nemocnici alebo doma, zdravotníci, členovia rodiny a všetci, ktorí sa starajú o chorých na koronavírus: ak sa prostredníctvom médií zjednotí so slávením sv. omše alebo sa pomodlí ruženec alebo krížovú cestu alebo inú pobožnosť alebo Verím v Boha, Otče náš a povie zbožnú prosbu k Panne Márii.

  • každý veriaci ak vykoná niektorý z nasledujúcich skutkov: návšteva – adorácia Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej čítanie zo Svätého Písma pol hodiny ruženec alebo krížová cesta alebo korunka k Božiemu milosrdenstvu a zároveň bude úpenlivo vyprosovať od Všemohúceho Boha koniec epidémie, úľavu pre tých, ktorí sú postihnutí a večnú spásu tým, ktorých si Pán povolal.

  • chorí, keď nemôžu prijať sviatosť pomazania chorých a viatika, a zomierajú: ak sú náležite disponovaní a počas svojho života sa modlili na dosiahnutie týchto odpustkov sa odporúča použiť a uctiť si kríž; splnenie obvyklých troch podmienok v tomto prípade nahrádza Cirkev.