Prosba o podporu

Výstavba chrámu v Hrabkove

Filiálka Hrabkov: Prosíme o finančný príspevok k výstavbe chrámu Ducha Sv.. Pán Boh Vám požehnaj, ochotu aj štedrosť. (milodar môžete doniesť buď osobne do sakristie alebo v obálke s menom vložiť do košíka pri sv. omši).

Príspevok na chod farnosti/kostola

Každý, kto by chcel prispieť, môže tak urobiť osobne, pokladníkovi/čke, alebo čiastkou na kostolný účet prevodom cez IB na VÚB.

Krížovany

SK7902000000002498177653

Hrabkov

SK0702000000002498214354

Chmin. Jakubovany

SK7102000000003009162157

Podpora katolíckych médií

V tomto čase obmedzení pohybu sú TV Lux a rádio Lumen nenahraditeľnou pomocou v duchovnom kontakte a prísunu Božieho Slova do mnohých rodín. Ich činnosť – tvorba programu a vysielanie závisí od príspevkov dobrodincov, ak môžete podporte svojim milodarom prevodom na účet: podpora Tv Lux; podpora rádia Lumen.