Prosby a zasvätenie NSPM

Prosby k Fatimskej Panne Márii

 • Fatimská Panna Mária, oroduj za našu drahú vlasť.

 • Fatimská Panna Mária, vyprosuj svätosť našim kňazom.

 • Fatimská Panna Mária, prosíme o horlivosť pre kresťanov.

 • Fatimská Panna Mária, sprevádzaj a inšpiruj tých, čo nám vládnu.

 • Fatimská Panna Mária, vyprosuj zdravie tým, čo ti dôverujú.

 • Fatimská Panna Mária, pomáhaj tým, čo k tebe volajú o pomoc.

 • Fatimská Panna Mária, osloboď nás od všetkých nebezpečenstiev.

 • Fatimská Panna Mária, pomáhaj nám premáhať pokušenia.

 • Fatimská Panna Mária, dožič nám, o čo ťa s láskou prosíme.

 • Fatimská Panna Mária, pomôž našim drahým.

 • Fatimská Panna Mária, priveď na správnu cestu našich blúdiacich bratov a sestry.

 • Fatimská Panna Mária, urob nás čestnými ľuďmi a príkladnými kresťanmi.

 • Fatimská Panna Mária, urob nás čistými a svätými ľuďmi.

 • Fatimská Panna Mária, uchráň nás od nebezpečenstva nacizmu, komunizmu a terorizmu.

 • Fatimská Panna Mária, priveď nás k našej prvotnej horlivosti.

 • Fatimská Panna Mária, vypros pre nás odpustenie mnohých hriechov a urážok.

 • Fatimská Panna Mária, priveď nás k nasledovaniu tvojho božského Syna.

 • Fatimská Panna Mária, vypros dar pokoja pre celý svet.

Schválil lisabonský patriarcha kardinál Manuel Goncalves Cerejeira 30. novembra 1938.

Zasvätenie Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

Fatimská Panna Mária, Matka Božia, útočište hriešnikov a Matka Božieho milosrdenstva; zasväcujem sa tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu so všetkým, čo som a čo mám. Prostredníctvom tvojho Nepoškvrneného Srdca sa chcem úplne obetovať tvojmu najmilšiemu Synovi Ježišovi Kristovi na službu jeho Cirkvi a za spásu hriešnikov.

Dobrá Matka, prijmi ma pod svoju materinskú ochranu takého, aký som, a urob ma takým, akého ma ty chceš mať. Zachráň ma od všetkých nebezpečenstiev. Pomáhaj mi premáhať všetky pokušenia, ktoré na mňa doliehajú, aby som si zachoval čistotu duše i tela.

Nech je tvoje Nepoškvrnené Srdce mojím útočišťom a cestou, ktorá ma vedie k Bohu. Chcem žiť s tebou a s tvojou pomocou chcem plniť všetky svoje záväzky, ktoré som prijal v krste. Vypros mi milosť, aby som sa z lásky k Ježišovi často modlil a obetoval za obrátenie hriešnikov a na uzmierenie za hriechy proti tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu. V spojení s tebou chcem žiť v oddanosti Najsvätejšej Trojici. Verím jej, klaniam sa jej a milujem ju. Amen.

Imprimatur č. 641/2006, v Nitre 31. 5. 2006
+Mons. Marián Chovanec
pomocný biskup a generálny vikár